Geofort Herwijnen


2012

Geofort
Het voormalig fort van de Hollandse waterlinie in Herwijnen is nu in gebruik als Geofort. Een themafort waar het begrip geo in de breedste zin van het woord beleefd kan worden.
Atelier van Corven werd gevraagd om restaurant en terras in te richten met in het achterhoofd het geothema.
Dat heeft geresulteerd in een eetgelegenheid met een bijzondere bar waar het lichtverloop op wereldschaal real-time is af te lezen, een x,y,z scheidingswand, geoverlichting, infographics en een robuuste leestafel uit eigen werkplaats.

Geofort